Fiber - Egenskaper i sjal

Det er i hovedsak tre kilder til fiber som brukes i bæresjal. Plantebaserte, animalske, og semi-syntetiske fiber. Fibrene opptrer som regel i blandinger, og et sjal vil ha egenskaper som kommer fra alle fibertypene som er brukt i sjalet. Egenskapene som kommer fra individuelle fibertyper er kort oppsummert her.


For å komplisere: egenskapene i et sjal er også avhengig av hvordan fibrene er kombinert, hvordan tråden er spunnet, farging og annen kjemisk og mekanisk behandling av fiber eller tråd, hvor tykke trådene som er brukt er, og hvordan sjalet er vevet sammen (f.eks hva slags mønster det har). Disse tingene er ikke tatt hånd om her.